Wsparcie

Jako użytkownik TIA masz dostęp do dokumentacji produktu, pobrań produktu i uwag do wydania (release notes). Masz również dostęp do kompleksowej strony wiki z instrukcjami i artykułami dotyczącymi korzystania z TIA.

Zaloguj się do strony wsparcia

W kwestiach technicznych lub w celu uzyskania loginu do strony wsparcia technicznego,
skontaktuj się: support@tiatechnology.com


Dodaj skrzydeł swojemu projektowi z TIA Priority Support

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy w okresach modernizacji lub podczas wdrożeń projektów i chciałbyś sam priorytetyzować swoje wymagające wsparcia przypadki, oferta zorientowanego na klienta wsparcia TIA, zwanego wsparciem priorytetowym (Priority Support) będzie dobrym wyborem!

Priority Support daje Ci elastyczne wsparcie i możliwość priorytetyzowania swoich wymagających pomocy przypadków ze zdefiniowanym maksymalnym czasem realizacji. To szyte na miarę ustawienia wsparcia, które biorą pod uwagę szczególny charakter twojej firmy i konkretne plany aktualizacji.

Korzyści

  • Pojedynczy punkt kontaktowy w TIA
  • Cotygodniowe raporty statusu
  • Dostęp do ekspertów TIA (TIA Experts)
  • Obecność TIA na miejscu w razie takiej potrzeby
  • Oszczędność czasu i kosztów, dzięki mniejszej ilości opóźnień i zredukowanej konieczności ponownego planowania
  • Wybór między standardowym i priorytetowym wsparciem przy każdym zgłoszeniu

100-procentowo zgodne ze standardem rozwiązania – brak problemów z niekompatybilnością w przyszłości.

1000 of your peers do it!

Keep track of what’s happening in one of the world's largest insurance communities. Sign up for our newsletter and get news, knowledge & inspiration.

Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności
Przeczytaj więcej.
/pl/Ciasteczka-Ochrona-danych-osobowych/
OK