Otwarta architektura wpasuje się
w każde środowisko aplikacji korporacyjnych

Architektura TIA Solution jest rozwiązaniem otwartym i przygotowanym do połączenia z dowolnym środowiskiem aplikacji biznesowych – małym czy dużym. W celach integracji architektura TIA daje użytkownikowi wybór pomiędzy dwoma podejściami: TIA Web Services, które stanowi rozwiązanie pierwszego wyboru dla integracji internetowej za pośrednictwem np. portali przedsiębiorstw lub klientów oraz TIA Icom, które zostało zaprojektowane głównie do importu i eksportu danych zainicjowanych przez TIA Solution w związku z zaplanowanymi pracami lub wydarzeniami biznesowymi.

TIA Web Services (usługi sieciowe)

TIA Web Service ma architekturę warstwową i daje podbudowę dla poziomów oprogramowania pośredniczącego. Poziom klienta – TIA Consumer Tier – nie stanowi części architektury TIA Web Services, ale został dołączony do rozwiązania w celu zaprezentowania potencjalnym klientom modułu TIA Web Services.

TIA ICom

ICom (Information Communicator) obsługuje integrację z zewnętrznymi partnerami i środowiskami końcowymi. Ten moduł jest wysoce elastyczny i umożliwia konfigurację wielu różnych rodzajów interfejsu – opartych na plikach, XML, EDI i innych. Moduł dostarcza podstawową funkcjonalność przeznaczoną do wysyłania i odbierania danych, jak również monitoringu, logowania, obsługi błędów, ponownego przetwarzania oraz zarządzania cyklem życia danych.

TIA Icom ma architekturę warstwową i daje podbudowę dla poziomów oprogramowania pośredniczącego. Poziom klienta – TIA Consumer Tier – nie stanowi części architektury TIA Icom, ale został dołączony do rozwiązania w celu zaprezentowania, że moduł TIA Icom jest przystosowany do integracji z zewnętrznymi partnerami, korzystającymi z różnego rodzaju protokołów transportowych i formatów wymiany.

TIA BII

TIA Business Intelligence Interface (BII) ułatwia klientom TIA i ich zasobom hurtowni danych wyodrębnianie z TIA właściwych danych i aktualizację ich hurtowni danych w znormalizowany sposób.

TIA BII zawiera osobny obszar tymczasowy oraz mechanizmy do synchronizacji tego obszaru z zawartością bazy danych produkcyjnego systemu TIA. TIA BII może zostać ustawiony tak, by zachowywał historię (wersje) danych w razie potrzeby lub by zachowywał wyłącznie ostatnie rekordy. Harmonogram synchronizacji jest elastyczny i pozwala na uzależnienie ich od ogólnego kalendarza partii lub na niezależne cykle aktualizacji.

Jednym z rozwiązań BII, które może być wykorzystywane z TIA do celów raportowania jest SAS® Intelligence for TIA, które łączy warstwę analityczną z Twoim TIA Solution oraz przygotowuje raporty niezbędne do oceny operacyjnych, finansowych i związanych z rynkiem aspektów działalności. Raporty opierają się na rolach i są dostosowane do wymaganych potrzeb wglądu i wiedzy kierownika sprzedaży, kierownika ds. zobowiązań, właściciela przedsiębiorstwa, kierownika administracyjnego, aktuariusza, kierownika finansowego i dyrektorów dywizji.

Mashup (jak Mapy Google)

Elastyczność architektury TIA umożliwia łatwą integrację z innymi zestawami narzędzi HTML, takimi jak media społecznościowe, mapy itp. Na przykład, dzięki integracji z Mapami Google, TIA oferuje system informacji geograficznej (TIA GIS) pozwalający firmom z branży ubezpieczeniowej na dokładniejszą analizę i zarządzanie ryzykiem oraz informacjami o klientach, co wpływa na dokładność wycen i prognoz. Wykorzystanie danych geoprzestrzennych i technologii mapy daje użytkownikom TIA GIS Solution następujące korzyści:

  • Dokładniejsze oceny/wyceny (mikro taryfikacja)
  • Większa kontrola ryzyka (usprawniony proces podpisywania umów)
  • Bardziej wydajna administracja polisami (np. poprzez jednoznaczną identyfikację ubezpieczanych obiektów dzięki współrzędnym geograficznym)
  • Łatwiejszą obsługę roszczeń (np. poprzez uproszczoną obsługę katastrof dzięki możliwości zaznaczenia właściwego obszaru na interaktywnej mapie)

TIA GIS to moduł dodatkowy, który płynnie integruje się z TIA Architekture (architekturą TIA) (baza danych Oracle) i wykorzystuje do komunikacji bezpośrednie wywołania procedur.

1000 of your peers do it!

Keep track of what’s happening in one of the world's largest insurance communities. Sign up for our newsletter and get news, knowledge & inspiration.

Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności
Przeczytaj więcej.
/pl/Ciasteczka-Ochrona-danych-osobowych/
OK