Stabilna i elastyczna architektura oparta na rozwiązaniu Oracle

Oracle

TIA korzysta z technologii Oracle stanowiących strategiczne środowisko dla oprogramowania ubezpieczeniowego. Wykorzystując wszystkie dostępne funkcjonalności Oracle, TIA Solution dostarcza ubezpieczycielom konkurencyjne, wiodące rozwiązanie zarówno z punktu widzenia działalności ubezpieczeniowej, jak i z technicznego punktu widzenia, gwarantując spójność odczytu, tworzenie kopii zapasowych w tle, bezpieczeństwo danych, dostępność, łączność itp.

Z Oracle, jako platformą strategiczną, TIA zapewnia następujące korzyści:

 • Niezależność technologii i dostawców sprzętu
 • Pełną możliwość przenoszenia pomiędzy systemami operacyjnymi, sprzętem i technologiami sieciowymi, pozwalającą ubezpieczycielom na wykorzystanie w pełni nowopojawiających się oszczędnych technologii
 • Prawdziwie relacyjną bazę danych, zapewniającą daleko posuniętą elastyczność w dostosowywaniu do przyszłych wymagań firmy
 • Wsparcie dla rozproszonych baz danych i rozproszonego przetwarzania bez konieczności zmiany kodu rozwiązania
 • Zdolność dopasowania TIA Solution do potrzeb dużych i małych ubezpieczycieli
 • Łatwe dostosowywanie do wymagań w różnych krajach z dobrą lokalną strukturą wsparcia

TIA jest w stanie wykorzystać liczne możliwości oferowane przez szeroki zakres narzędzi i bazę danych Oracle do stworzenia sprawnego i znormalizowanego bazowego rozwiązania ubezpieczeniowego. Korzyści wynikające z zastosowania technologii Oracle pozwoliły TIA skoncentrować się na dostarczeniu konkurencyjnego, wiodącego rozwiązania ubezpieczeniowego, dzięki świadomości, że podstawowy zakres technologiczny został zabezpieczony.

Strategia Fit Oracle zapewnia wysoką jakość i sprawny proces rozwoju w TIA, co procentuje korzyściami dla klientów TIA w postaci większej ilości funkcji biznesowych przy niższych całkowitych kosztach rozwoju.

 • Oprogramowanie Oracle w dużej mierze opiera się na standardach otwartych
 • Oracle nieustannie wspiera TIA pomocą ekspertów i wsparciem rozwiązań
 • U boku TIA, Oracle odgrywa aktywną rolę w rozbudowie TIA Solution poprzez współpracę partnerską

Ewolucja architektoniczna

Architektura TIA podąża ewolucyjną ścieżką rozwoju. Nowe funkcje i paradygmaty są ostrożnie adaptowane, z pełnym poszanowaniem dla mocnej i sprawdzonej architektury TIA Foundation.

Poprzez wszystkie główne edycje TIA Solution przeszło architektoniczną rewolucję pozostającą w zgodzie z dojrzewaniem technologii, na której się opiera. Poniższa tabela przedstawia zmiany architektoniczne w najważniejszych ostatnich edycjach TIA Solution. Następna główna edycja, seria 8., wprowadzi do TIA Solution obsługę BPM i będzie koncentrować się na najbardziej intensywnych pod względem procesowym obszarach w wyjściowej firmie ubezpieczeniowej, takich jak roszczenia i sprzedaż – gdzie przyjęcie nowej technologii BPM wiąże się ze zdecydowanym celem biznesowym: zbliżeniem się do klientów ubezpieczeniowych.

TIA seria 6.TIA seria 7.TIA seria 8.
 • TIA Web Services
  (usługi sieciowe)
 • Obsługa wielu podmiotów
 • Rozdział danych natywnych
 • Luźno połączony stos UI
 • Dołączanie zawartości
  innych firm
 • Oparte na XML
  zarządzanie wyjściami
 • Pełna obsługa BPM
 • Integracja z zewnętrznym silnikiem BPM
 • Agnostycyzm platformy BPM

Wiele oddziałów, wiele firm, wiele miejsc

Ubezpieczyciele, którzy rozszerzają działalność, łączą się z innymi firmami lub przejmują je, dzięki funkcji TIA Multi-site, mogą prowadzić kilka oddziałów lub firm z poziomu jednej instalacji TIA, rozróżniając usługi i oferty takie jak kanał sprzedaży, cena czy produkt pomiędzy oddziałami, a jednocześnie wykorzystując ogólne zasady biznesowe w tak dużym zakresie, jak to możliwe. Zarządzanie wieloma oddziałami lub firmami z poziomu jednej bazy danych zdecydowanie zwiększa poziom kontroli w całej organizacji i redukuje koszt licencji na oprogramowanie oraz koszt utrzymania infrastruktury informatycznej.

Funkcja Multi-site pozwala ubezpieczycielom działać ponad granicami i liniami biznesu, wykorzystując IT w następujących scenariuszach strategicznych:

 • Obsługa wielu oddziałów w ramach jednej instalacji TIA
 • Uruchamianie regionalnego gwiaździstego modelu w ramach pojedynczej instalacji TIA, umożliwiające obsługę wielu krajów z poziomu jednej instalacji
 • Uruchamianie działalności P&C i L&P w oparciu o tę samą instalację bazy danych, poprzez rozszerzenie istniejącej instalacji TIA P&C i udostępnienie TIA L&P jako odrębnej lokalizacji

Funkcja Multi-site stanowi opcję do wyboru dla firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciele, którzy nie zamierzają obsługiwać kilku modułów biznesowych w ramach jednej instalacji TIA mogą nadal używać TIA Solution w konfiguracji dla jednej lokalizacji.

Mówiąc bardziej technicznym językiem, funkcja Multi-site wprowadza hierarchię stron, gdzie strona może zostać podłączona do innej strony w strukturze drzewa. Każda ze stron dziedziczy zasady i ustawienia ze strony znajdującej się powyżej w hierarchii, chyba że zdefiniowano dla niej specyficzne zasady lub ustawienia. Użytkownik może otrzymać autoryzację do przeglądania danych i pracy z nimi w ramach określonej strony (oraz jednocześnie w ramach wszystkich stron znajdujących się poniżej tej strony w hierarchii). Kiedy użytkownik ma dostęp do wielu stron, automatycznie rozpoczyna pracę na stronie zdefiniowanej jako domyślna w ustawieniach tego użytkownika. Użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy stronami.

Funkcjonalność, procesy, przepływ pracy                      

Unikalne, zorientowane na klienta TIA Solution zapewnia usprawnioną organizację pracy, pozwalając na równoczesną pracę z wieloma klientami, co wyraźnie zwiększa efektywność operacyjną i poprawia obsługę klienta.

TIA podąża za najlepszymi praktykami Oracle promującymi rozwój nowatorskiego oprogramowania, wykorzystując platformę Java EE. Oracle Application Development Foundation stanowi solidną podstawę dla bazującego na rolach interfejsu użytkownika TIA, dostarczając wiodące na rynku, zorientowane na klienta doświadczenie użytkownika.

Dodatkowo, poprzez wykorzystanie technologii umożliwiających obsługę BPM, TIA koncentruje się na wzmacnianiu pozycji użytkownika i ulepszaniu bezpośredniego przetwarzania. Widoczne i łatwe w obsłudze procesy biznesowe pozwalają na monitorowanie działań biznesowych w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo

TIA Security Model został zaprojektowany by chronić podstawową funkcjonalność i dane rezydujące w TIA Foundation Tier. Model dostarcza opartą na rolach kontrolę dostępu, wykorzystującą koncepcję roli w Oracle Database. Dlatego też podstawowe znaczenie dla tego modelu ma to, że każdy użytkownik TIA jest reprezentowany przez osobnego użytkownika bazy danych.

Bezpieczeństwo zostało zintegrowane w różnych kanałach z wykorzystaniem koncepcji bezpieczeństwa Oracle Fusion Middleware, więc dostęp do TIA za pośrednictwem interfejsu użytkownika TIA ADF lub TIA Web Services opiera się na dokładnie tym samym modelu zabezpieczeń bazującym na rolach, czyli Oracle Security Platform Services (OPSS), który z kolei jest oparty na Java Authentication and Authorization Services (JAAS).

Analiza porównawcza („benchmarking”)

TIA Solution z sukcesem przeszła testy analizy porównawczej w głównych obszarach funkcjonalnych. Wyniki tej analizy dowodzą, że TIA nieustannie wzmacnia swoje rozwiązanie, nie tylko pod względem funkcjonalnym, ale również w odniesieniu do wydajności i skalowalności.

TIA Batch funkcjonuje lepiej niż oczekiwano i niż kiedykolwiek wcześniej. Ilość przetworzonych polis wzrosła o 157%.

TIA User Interface (UI – interfejs użytkownika) działa zgodnie z oczekiwaniami, czyli lepiej lub tak samo jak poprzednio. W porównaniu z poprzednimi testami zaobserwowano poprawę o 78%.

TIA Services działają lepiej niż oczekiwano w porównaniu z takimi samymi operacjami wykonanymi podczas testu TIA UI. TIA Services są w stanie obsłużyć niemal 3 razy większe obciążenie przy mniejszym zużyciu procesora (CPU).

Analizy porównawcze zostały przeprowadzone w European Performance Test Center (Europejskim Centrum Testowania Wydajności). Środowisko wykorzystane do testów zostało zainstalowane z pełną funkcjonalnością operacyjną i zbliżonymi do rzeczywistych testowymi danymi i produktami. Testowane rozwiązanie opierało się na 2 000 użytkowników, w tym 20 milionach polis archiwalnych i 10 milionach polis z bieżącego roku. Rozmiar portfolio roszczeń ustawiono na 1 milion dla bieżącego roku i 2 miliony dla rekordów archiwalnych.

Test opierał się na 20 różnych scenariuszach, w których śledzono czas wykonania, a wynik porównywano z wynikiem uzyskanym podczas poprzedniej analizy porównawczej przeprowadzonej na starszych wersjach TIA Solution. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wydajności i skalowalności rozwiązania TIA, skontaktuj się z: TIA

Możliwość rozbudowy

TIA Technology realizuje plan rozbudowy z przynajmniej dwiema edycjami rocznie. Ciągłe aktualizacje funkcjonalne, procesowe i technologiczne TIA Solution zakładają, że klienci TIA pozostaną na ścieżce aktualizacji, by móc odnosić korzyści z najnowszych usprawnień.

By zapewnić łatwą rozbudowę rozwiązania, TIA prowadzi klientów przez proces instalacji rozszerzeń systemowych i personalizacji, dbając o wyraźny podział na podstawową funkcjonalność i elementy niestandardowe. Pozostanie na ścieżce aktualizacji oznacza, że rzeczywiste modernizacje stają się kwestią tygodni, a nie tradycyjnego złożonego procesu.

1000 of your peers do it!

Keep track of what’s happening in one of the world's largest insurance communities. Sign up for our newsletter and get news, knowledge & inspiration.

Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności
Przeczytaj więcej.
/pl/Ciasteczka-Ochrona-danych-osobowych/
OK