Pełne rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmuje cały cykl życia polisy

TIA Solution Overview-PoliciesTIA Policies jest nowoczesnym i elastycznym modułem służącym do sporządzania wycen i zarządzania polisami, który obejmuje cały cykl życia osobistych, komercyjnych i pracowniczych polis ubezpieczeniowych.  Umożliwia kompleksową administrację polisami ubezpieczeniowymi, w tym zautomatyzowane zawieranie umów i elastyczne odnawianie zasad. TIA Policies automatyzuje proces zarządzania polisami, wspiera pojedyncze przetwarzanie oraz pomaga zachować płynność operacji i osiągnąć większe korzyści z administracji polisami.

TIA Policies to zaledwie jeden z wielu elementów pełnego, całościowego, zorientowanego na klienta ubezpieczeniowego rozwiązania TIA. TIA to podzielone na moduły, zintegrowane rozwiązanie, przynoszące ubezpieczycielom korzyści na każdym etapie łańcucha wartości.

Korzyści

Exceed customer expectations with the TIA SolutionPrzekrocz oczekiwania klientów
TIA Policies dostarcza pełnego przeglądu klientów. Umiejscowienie klienta w centrum wszystkich procesów daje Twoim agentom pełny przegląd wszystkich transakcji, w których klient uczestniczy, dzięki czemu mogą z łatwością wyświetlić bieżące aktywności danego klienta i ocenić jego inne potencjalne potrzeby.

  • Wycena polisy
  • Możliwości i procesy samoobsługowe

Achieve operational excellence with the TIA SolutionOsiągnij doskonałość operacyjną 
TIA Policies oferuje oparte na rolach i zorientowane biznesowo procesy, dzięki którym Twoje operacje przebiegają płynnie , a Ty możesz uzyskać więcej korzyści z przetwarzania polisy. 

  • Jednostopniowe przetwarzanie
  • Zautomatyzowane zawieranie umów ubezpieczeniowych z opartą na regułach konfiguracją
  • Funkcja głównej polisy dla pakietów i umów patronackich

Wspieranie wszystkich potrzeb administracji polisami ubezpieczeniowymi

Główne funkcje TIA Policies

• Wycena
• Ponowna wycena
• Podpisanie umowy
• Wydanie polisy
• Poprawki „poza kolejnością”
• Odnowienie umowy
• Zerwanie i odnowienie umowy
• Wielokrotne wyceny dla istniejącej polisy

• Główna polisa
• Tymczasowe ubezpieczenie
• Pokrewieństwa
• Polecenia
• Automatyczna prowizja dla agenta
• Reasekuracja
• Koasekuracja

1000 of your peers do it!

Keep track of what’s happening in one of the world's largest insurance communities. Sign up for our newsletter and get news, knowledge & inspiration.

Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności
Przeczytaj więcej.
/pl/Ciasteczka-Ochrona-danych-osobowych/
OK